Publicaties

6 december 2011

Groene groei: een wenkend perspectief? (achtergronddocument)

Doel van deze notitie is om het concept ‘groene groei’ nader te analyseren en te verduidelijken.

6 december 2011

Groene groei: een wenkend perspectief?

In deze CPB Policy Brief wordt betoogd dat het ideaal van ‘groene groei’ voorlopig nog ver verwijderd is. Een ‘groenere’ groei lijkt het maximaal haalbare.

21 november 2011

Second opinion bij ‘Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van De Olympische Spelen en Paralympische Spelen 2028 in Nederland’

Aan de drie Planbureaus is gevraagd om over het rapport ‘Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland’ een second opinion te geven.

5 september 2011

Internationale handel, economische groei en duurzaamheid

Achtergronddocument bij CPB Boek 3: “Monitor Duurzaam Nederland 2011”

5 september 2011

Monitor Duurzaam Nederland 2011

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn.

Image for Monitor Duurzaam Nederland 2011
8 juni 2011

Second opinion bij: Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw

Deze publicatie bevat een second opinion op de kengetallen kosten-batenanalyse van het verplaatsen van greenports ten gunste van woningbouw door SEO/LEI/Atlas voor gemeenten.

Image for Second opinion bij:  Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw
20 mei 2010

Economische beleidsevaluaties en welvaart

In dit memorandum wordt nader ingegaan op het begrip 'maatschappelijke welvaart'.

27 november 2009

Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

Een overzicht van beoordelingen van 16 projecten t.b.v. een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld euro.

23 november 2005

Europa's financiële vooruitzichten in perspectief

Welke uitgaven kan de EU beter aan de lidstaten zelf overlaten?