Publicaties

15 december 2004

Ontwikkelingslanden en het EU-landbouw- en voedselbeleid

In dit memorandum wordt dieper ingegaan op het problematische karakter van het EU-landbouwbeleid in zijn relatie met de ontwikkelingslanden.

20 juli 2004

Kunnen natuur- en landschapswaarden zinvol in euro's worden uitgedrukt?

In deze notitie wordt de bruikbaarheid van de 'contingent valuation methode' kritisch beoordeeld.

20 juli 2004

De Economische Marginalisering van de Nederlandse Landbouw

De Nederlandse landbouw stagneert: een teken van economische zwakte van de rest van de economie.