Publicaties

23 maart 2011

Lekker weg uit eigen stad: nieuwbouw op uitleglocaties en de bereikbaarheid van open ruimte

Mensen recreëren gemiddeld genomen bijna wekelijks in open ruimte buiten de bebouwde kom. De ontwikkeling van uitleglocaties maakt dit soort open ruimte voor stedelingen minder bereikbaar.

Image for Lekker weg uit eigen stad: nieuwbouw op uitleglocaties en de bereikbaarheid van open ruimte
29 januari 2008

De kosten en baten van openbaar groen in steden

De vraag naar groenvoorzieningen stijgt met het inkomen.

5 september 2007

Housing supply in the Netherlands

Hoewel er steeds meer erkenning komt voor het belang dat de aanbodzijde van de woningmarkt heeft voor het niveau en de v