Publicaties

10 februari 2012

Decompositie van de zorguitgaven, 1972-2010

In dit CPB Achtergronddocument duiden we de ontwikkeling van de zorguitgaven tussen 1972 en 2010 aan de hand van een decompositie-analyse.