Publicaties


29 februari 2024

Harry Potter woont niet in Den Haag

Economische groei en criminaliteit zijn negatief met elkaar verbonden. Toch leidt een investering in criminaliteitsbestrijding niet direct tot economische groei. Hier is een magische investeringsknop voor nodig, en die bestaan niet.

Portretfoto Jeroen Hinloopen
14 september 2023

Goed economieonderwijs inspireert

Voor het maken van economieverhalen heeft het CPB goed opgeleide economen en econometristen nodig, nu en in de toekomst. Maar voorziet het onderwijs nog wel in de oplevering van deze mensen? CPB-directielid Jeroen Hinloopen beantwoordt de vraag in zijn column.

portretfoto van onderdirecteur Jeroen Hinloopen
8 juni 2023

Prijsafspraken: duurzaam of gewoon duur

Is het verstandig om onderlinge prijsafspraken van boeren of supermarkten toe te staan als dit het duurzaamheidsdoel dient? CPB-directielid Jeroen Hinloopen is sceptisch over een omgekeerde inzet van de mededingingswet.

Portretfoto van CPB-onderdirecteur Jeroen Hinloopen
12 januari 2023

Marktwerking is een zegen bij goede regulering

Een waaier aan problemen wordt regelmatig toegeschreven aan marktwerking. Maar die kritiek is onterecht, vindt CPB-directielid Jeroen Hinloopen.

columnfoto van Jeroen Hinloopen
17 november 2022

Van energieschok naar prikkelcontract

Een prijsplafond op energie lijkt de burger een hoop kopzorgen te besparen. Maar klopt dat wel? Of zit er toch een addertje onder het gras? CPB-directielid Jeroen Hinloopen legt in zijn column de pro's en vooral de contra's van een prijsplafond uit.

Jeroen Hinloopen
31 oktober 2022

iPhones en brood: de rol van marktmacht bij het ontstaan van inflatie

Maand na maand tekenen we een inflatierecord op. En het einde van deze ongekende prijsstijgingen lijkt voorlopig nog niet in zicht, constateert Jeroen Hinloopen. De rol die marktmacht hierbij speelt, is minder bekend, maar wel relevant voor beleid.

Jeroen Hinloopen
12 mei 2022

Een afwentelingsparadox

De inflatie is in Nederland hard toegenomen. Doorgaans heerst het idee dat toegenomen kosten ook doorberekend worden aan de klant. Maar klopt dat wel? CPB-directielid Jeroen Hinloopen legt uit hoe het echt zit.

Portretfoto van Jeroen Hinloopen
7 april 2022

Eerlijk delen

Hoe het inzetten van de speltheorie het eerlijk verdelen van een stukje chocoladetaart vergemakkelijkte. En ook leidde tot een blog van onderdirecteur Jeroen Hinloopen over economische ongelijkheid.

portretfoto van Jeroen Hinloopen
29 april 2021

Love is in the air

Aanbod ontmoet vraag. De gedwongen sluiting van een deel van het aanbod om het coronavirus in te dammen, laat dat aanbod niet onberoerd. Ondanks de ruimhartige overheidssteun om het getroffen aanbod in de benen te houden, gaat er niets boven de ontmoeting met de vraag.

portret Jeroen Hinloopen
16 maart 2021

Sterrenslag

Honderdtweeëndertig. Zoveel brieven vielen op de mat als reactie op onze online aankondiging dat het CPB ruimte heeft voor nieuwe collega’s. Met vereende krachten toog de sollicitatiecommissie aan het werk. Alles moest online, een kans en een uitdaging. Krijgen we wel een goede indruk van iemand via het scherm? Pikken we alle signalen op die in een gesprek aan tafel toch ook afgegeven worden?

portretfoto van Jeroen Hinloopen