Publicaties

22 maart 2004

Centraal Economisch Plan (CEP) 2004

In het Centraal Economisch Plan (CEP) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.

19 december 2003

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

17 oktober 2003

Een halve eeuw Nederlandse verwerkende industrie; Jaarverslagen 1950-2000

Hoe is de Nederlandse verwerkende industrie in de tweede helft van de twintigste eeuw gevaren?

27 maart 2003

Centraal Economisch Plan (CEP) 2003

In het Centraal Economisch Plan (CEP) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.

20 december 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

2 april 2002

Centraal Economisch Plan (CEP) 2002

In het Centraal Economisch Plan (CEP) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.

10 januari 2002

De nieuwe uitvoervergelijkingen van SAFE

Dit memorandum illustreert aan de hand van enkele varianten de vernieuwde modelversie van SAFE.

14 augustus 2001

De nieuwe consumptiefunctie van SAFE

Deze notitie presenteert de nieuwe consumptiefunctie van SAFE, die in gebruik is genomen bij de berekeningen voor de KMEV 2002.