Publicaties

8 december 2008

Decemberraming 2008: Zwaar weer op komst

Dit memorandum beschrijft de economische vooruitzichten voor Nederland tegen de achtergrond van de wereldwijde ontwikkelingen.

22 april 2008

Are houses overvalued in the Netherlands?

Dit is een Engelstalig document, de Nederlandse versie is te lezen in memorandum 199.

18 april 2008

Is de huizenprijs in Nederland overgewaardeerd?

Dit memorandum is een update van de analyse die het CPB drie jaar geleden heeft gemaakt over welke factoren de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland bepalen.

25 november 2005

Hoe kunnen we de aandelen van binnenlandse vraag en export in de economische groei bepalen?

Dit memorandum onthult de verschillen tussen de ‘Nederlandse methode’ en de ‘internationale methode’ om de aandelen van bestedingscategorieën aan economische groei te bepalen.

19 december 2003

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

20 december 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

10 januari 2002

De nieuwe uitvoervergelijkingen van SAFE

Dit memorandum illustreert aan de hand van enkele varianten de vernieuwde modelversie van SAFE.

14 augustus 2001

De nieuwe consumptiefunctie van SAFE

Deze notitie presenteert de nieuwe consumptiefunctie van SAFE, die in gebruik is genomen bij de berekeningen voor de KMEV 2002.