Publicaties

20 december 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

2 april 2002

Centraal Economisch Plan (CEP) 2002

In het Centraal Economisch Plan (CEP) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.

10 januari 2002

De nieuwe uitvoervergelijkingen van SAFE

Dit memorandum illustreert aan de hand van enkele varianten de vernieuwde modelversie van SAFE.