Publicaties

10 oktober 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen en middellange-termijnverkenningen.

Hoe groot is de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB? Hoe trefzeker zijn de verkenningen van het CPB voor de middellange termijn?

27 september 2006

Presentatie 'MEV 2007'

Een presentatie van Johan Verbruggen over de MEV 2007.

30 januari 2006

Presentatie 'Trefzekerheid ramingen'

Dit is een presentatie over de trefzekerheid van de ramingen van het CPB en andere instellingen.

26 januari 2006

Models and methods for economic policy; 60 years of evolution at CPB

Sinds de oprichting van het Centraal Planbureau (CPB) in 1945 heeft het CPB zich bezig gehouden met het ontwikkelen van