Publicaties

15 september 2009

Macro Economische Verkenning (MEV) 2010

In de Macro Economische Verkenning (MEV) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.

11 februari 2009

Trefzekerheid CPB-prognoses 1971-2007

Het nauwkeurig voorspellen van de economische groei blijkt voor alle ramingsinstituten een moeilijke opgave.