Publicaties

4 april 2013

Follow-up evaluatie wijkscholen Rotterdam

Rotterdamse pilot op wijkscholen gericht op tegengaan voortijdig schoolverlaten

29 januari 2013

Evaluatie pilot investeren in kwaliteit leraren

Dit CPB Achtergronddocument onderzoekt een pilot die is uitgevoerd bij 125 leerkrachten van zeven basisscholen in Amsterdam. De pilot vond plaats in het schooljaar 2011-12 en besloeg een periode van een half jaar.