Publicaties


14 februari 2024

Nederlandse brievenbusbloemen, uit Kenia

Waarmee verdienen we ons geld in Nederland? Een steeds groter deel wordt verdiend door dienstenactiviteiten, steeds minder door productieactiviteiten. Lees het in de nieuwe CPB-column

Portretfoto Marcel Timmer
9 november 2023

Groenere toekomst door herijking van Europese begrotingsnormen

Hoe kunnen nieuwe begrotingsregels bij de noodzakelijke energietransitie helpen? Op 16 november zal deze vraag centraal staan tijdens de jaarlijkse CPB-Lecture, die Jeromin Zettelmeyer gaat houden. CPB-directielid Marcel Timmer schetst in een column de dilemma's.

portretfoto marcel timmer
28 september 2023

Geen bbp-rekenmachine, wel inzicht voor beter innovatiebeleid

"Kan het CPB het bbp-effect van innovatie uitrekenen?" Dat vroeg de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Nee, dat effect van R&D-investeringen is niet te bepalen via een macromodel. Wat wel kan beschrijft CPB-directielid Marcel Timmer in zijn column.

portretfoto van Marcel Timmer
23 mei 2023

De moeizame loon-prijsdans

De loononderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in de private sector zijn als een dans. Maar die dans krijgt recent steeds meer het karakter van een worstelpartij met stakingsacties, lange onderhandelingen en toenemend onbegrip aan beide zijden. Waarom is de onderhandelingsdans zoveel moeizamer vandaag de dag?

Portretfoto van Marcel Timmer
9 maart 2023

Huishoudens betalen altijd de rekening

Wie betaalt op de lange termijn de peperdure inflatierekening? Die vraag beantwoordt CPB-directielid Marcel Timmer in zijn column. En dat antwoord is een ontnuchterende macro-economische realiteit.

Een portretfoto van onderdirecteur Marcel Timmer
10 november 2022

Wil het echte inflatiecijfer opstaan?

Wil het echte inflatiecijfer nu opstaan? In zijn column duidt CPB-directielid Marcel Timmer de verschillende inflatiemaatstaven die in omloop zijn. “Hét inflatiecijfer bestaat niet”, stelt hij.

Marcel Timmer
3 oktober 2022

Een te ruim getimmerd energieprijsplafond overleeft de winter niet

De discussie over het instellen van energieprijsplafonds mist een belangrijk onderdeel, stelt CPB-directielid Marcel Timmer. In zijn blog stelt hij dat alleen energiebesparing door middel van gecoördineerde Europese actie de uiteindelijke oplossing kan bieden.

Marcel Timmer
30 juni 2022

Zijn we collectief armer geworden? Minder dan we dachten

We zijn door stijgende energieprijzen collectief armer geworden in Nederland. Toch hoeven we de broekriem niet stevig aan te halen en is er ruimte voor herverdeling van de lasten, betoogt CPB-directielid Marcel Timmers in zijn column.

foto van Marcel Timmer
9 juni 2022

De econoom als een loodgieter in Wonderland

CPB-directielid Marcel Timmer blikt in zijn column vooruit op de CPB Lecture die op 16 juni 2022 plaatsvindt. Dit jaar is het thema ‘verborgen normativiteit in economische beleidsadvisering’ en Diane Coyle onze gast.

Portretfoto van Marcel Timmer
25 mei 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...