Publicaties

18 januari 2011

Varianten SAFFIER II

Om de werking van SAFFIER II te illustreren worden de uitkomsten van diverse standaardvarianten en -scenario's gepresenteerd.

3 oktober 2008

Evaluatie van door het CPB gepubliceerde BBP-groei voorpellingen

De nauwkeurigheid van de voorspellingen voor de groei van het BBP met het macro-model SAFFIER, gepubliceerd in CEP en MEV, worden vergeleken met de voorspellingen van VAR en BVAR-modellen.

1 juni 2000

Kosten-batenanalyse van HSL-Oost infrastructuur

Hogesnelheidstreinen op de lijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitse grens (‘HSL-Oost’); een kosten-batenanalyse.