Publicaties

20 september 2010

De toekomst van de financiële sector in vier scenario's

Vier scenario's om beleidsmakers te helpen bij het nadenken over wenselijke regulering.

10 maart 2010

De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek

Zijn de corporaties wel de meest aangewezen partij om de publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken?

1 april 2009

Woningbezit en de arbeidsmarkt in Europa

Europese economen analyseren de invloed van de woningmarkt op de arbeidsmarkt.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.

9 augustus 2007

The impact of homeownership on unemployment in the Netherlands

We analyseren het effect van eigenwoningbezit op de werkloosheidsduur. Hierbij maken we gebruik van een theoretisch mode

10 juli 2007

A new approach to measuring competition in the loan markets of the Euro area.

Deze paper is de eerste die een recent geïntroduceerde maatstaf voor concurrentie toepast op de bankensector. Deze benad

28 februari 2006

Investeringsprikkels voor woningcorporaties.

Deze studie onderzoekt prikkels en belemmeringen voor de bouw van nieuwe huurwoningen door woningcorporaties en hoe die sinds het midden van de jaren '90 zijn veranderd.