Publicaties

11 mei 2010

De reactie van scholen op kwaliteitsoordelen: een empirische analyse van het secundair onderwijs in Nederland

Scholen verbeteren hun kwaliteit na een slechte beoordeling door Trouw.

11 mei 2010

De beoordeling van scholen: hoe in Nederland informatie over kwaliteit de schoolkeuze beïnvloedt

Oordeel van Trouw over kwaliteit van scholen speelt rol bij keuze voor middelbare school.

9 februari 2010

Het effect van onderwijs op rookgedrag: nieuwe aanwijzingen uit gegevens van tweelingen

Starten met roken hangt niet of nauwelijks af van het opleidingsniveau, stoppen wel.

27 november 2009

Afromen, parkeren en andere bedoelde en onbedoelde effecten van prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven

Welke effecten hebben prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven?

27 november 2009

Uitbesteding van reïntegratie: gebruik en nut

Sociale diensten met een krap reïntegratiebudget zijn eerder geneigd reïntegratie uit te besteden.

13 november 2008

Het effect van antisociale gedragsstoornis op jonge leeftijd op het bereikte opleidingsniveau

Antisociale gedragsstoornis genereert grote menselijke en financiële kosten voor individu en samenleving.

17 december 2007

Non-profit provision of job training and mediation services; an empirical analysis using contract data of job training service providers

Dit paper vergelijkt de prestaties van winstgerichte met niet-winstgerichte re-integratiebedrijven.