Publicaties

10 maart 2010

De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek

Zijn de corporaties wel de meest aangewezen partij om de publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken?

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.

7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.

5 juni 2003

Prikkels voor UWV

Hoe kan het UWV tot goed presteren worden aangezet?