Publicaties

1 december 2000

Het effect van woningbezit op arbeidsmobiliteit in Nederland: Oswald's theorie opnieuw bekeken

Het effect van woningbezit op arbeidsmobiliteit in Nederland: Oswald's theorie opnieuw bekeken

1 mei 2000

Duurafhankelijkheid in bijstand en WW; de gevolgen van het profileren van werklozen

Het is algemeen bekend dat de kans op het vinden van baan voor een werkloze afneemt naarmate de werkloosheid langer duurt.