Publicaties

17 december 2007

Non-profit provision of job training and mediation services; an empirical analysis using contract data of job training service providers

Dit paper vergelijkt de prestaties van winstgerichte met niet-winstgerichte re-integratiebedrijven.

7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.