Publicaties


19 mei 2023

Ontsnappen aan de vloek van de fiscale regeling

Met de vele belastingregelingen in Nederland is veel geld gemoeid: in 2023 zo’n €147 mrd. Hoe weten we of dat nuttig wordt besteed? Volgens directeur Pieter Hasekamp moeten de regelingen die negatief zijn geëvalueerd worden afgeschaft of aangepast.

portret van Pieter Hasekamp, directeur van het CPB
21 april 2023

Geloofwaardig beleid kan niet zonder commitment

Economisch beleid is gebaat bij vertrouwen en geloofwaardigheid. Daarom is het van belang, schrijft CPB-directeur Hasekamp in zijn FD-essay, dat niet alleen de overheid, maar ook andere economische actoren zich committeren aan verstandig beleid.

portret van Pieter Hasekamp, directeur van het CPB
24 maart 2023

Maak werken in publieke dienst weer aantrekkelijk

Het CPB verwacht dat het aantal banen bij de overheid en in de zorg blijft oplopen, terwijl er nu al veel vacatures zijn. Directeur Pieter Hasekamp doet in zijn maandelijkse FD-essay een oproep aan overheidswerkgevers om nu actie te ondernemen.

Portret van CPB-directeur Pieter Hasekamp
24 februari 2023

Vergroening economie vraagt doelbewuste groei

Uitputting van grondstoffen, aantasting van biodiversiteit en klimaatverandering. Het is helder dat we ons op een onhoudbaar pad bevinden. Kan groene groei het tij keren of moeten we ‘ontgroeien’? In zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad pleit CPB-directeur Pieter Hasekamp voor doelbewuste groene groei.

portretfoto van Pieter Hasekamp
21 februari 2023

Zo kan Nederland de energietransitie versnellen

Springt de kikker uit de pan voor het water gaat koken? Volgens de bekende reclame van de Triodos Bank wel – de mythe dat de kikker gewoon blijft zitten, is inmiddels voldoende ontkracht. Maar directeur Pieter Hasekamp vraagt zich af of deze parabel ook hoop biedt voor de mensheid die de opwarming van de aarde wil stoppen. De daarvoor noodzakelijke energietransitie vormt in veel opzichten een wicked problem.

energietransitie
9 februari 2023

Position Paper Toekomst van de euro

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘De toekomst van de euro’. Deze notitie bevat de inbreng van het CPB voor dit...

27 januari 2023

Autonomie? Kies liever voor ‘globalanceren’

In Den Haag en Brussel is 'strategische autonomie' een modewoord als reactie op geopolitieke uitdagingen. Maar is dat altijd het juiste antwoord? CPB-directeur Pieter Hasekamp pleit in zijn essay in Het Financieele Dagblad voor open evenwichtige handelsrelaties.

Foto van Pieter Hasekamp
30 december 2022

Het generieke crisisbeleid is niet houdbaar, de overheid moet nu gerichte keuzes maken

2022 was een jaar van twee gezichten, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in in zijn maandelijkse essay in het FD. Voor komend jaar is er aanleiding tot voorzichtig optimisme, maar het crisisbeleid van de overheid moet dan plaats maken voor gerichte keuzes.

Column-foto van Pieter Hasekamp
2 december 2022

Arbeidsmigratie vraagt beleidskeuzes én handhaving

Arbeidsmigratie vraagt om beleidskeuzes én handhaving, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad.

column van Pieter Hasekamp
4 november 2022

Reële prijzen zijn pijnlijk, maar nodig

“Reële prijzen zijn nodig voor gedragsverandering”, stelt Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financiële Dagblad. De overheid moet kwetsbare huishoudens financieel steunen, maar te ruime compensatie voor de gestegen prijzen vermindert de prikkel tot energiebesparing.

Pieter Hasekamp