Publicaties


22 september 2022

Allejongerendag

Kinderen die in armoede opgroeien hebben minder kansen in het leven. Het CPB bracht dit jaar voor het eerst een armoederaming uit. Directeur Pieter Hasekamp legt in zijn column uit waarom het belangrijk is die cijfers blijvend onder de aandacht te brengen.

Pieter Hasekamp
9 september 2022

Kijk verder dan het vestigingsklimaat

Kijk verder dan het vestigingsklimaat, betoogt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financiële Dagblad, want ons verdienvermogen hangt niet alleen van bedrijven af.

Pieter Hasekamp
15 juli 2022

Economen moeten zo transparant mogelijk zijn over hun meningen en aannames

Feiten en meningen lopen snel door elkaar, aldus CPB-directeur Pieter Hasekamp. Economen streven naar neutraliteit, maar moeten zich daarbij bewust zijn van hun maatschappijvisie.

Foto van Pieter Hasekamp
17 juni 2022

Personeel gezocht? Werk aan de winkel!

Te weinig personeel voor te veel banen: zijn er oplossingen? In zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad betoogt CPB-directeur Pieter Hasekamp dat de echte oplossing vooral zal moeten komen van de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Portretfoto van Pieter Hasekamp
20 mei 2022

Gevolgen van de inflatie zijn ongelijk verdeeld

Wie betaalt de rekening van de gestegen inflatie? Burgers, bedrijven of de overheid? CPB-directeur Hasekamp stelt in Het Financieele Dagblad dat er sprake is van inflatie-ongelijkheid en dat de pijn nu vooral bij burgers met lage inkomens zichtbaar wordt.

portretfoto van Pieter Hasekamp
22 april 2022

Een vlak land waar verdeling anders kan

Inkomens zijn in Nederland op het eerste gezicht vrij vlak verdeeld. Maar er is nog werk te doen als het gaat om de gelijkmatige verdeling van de lasten, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad.

portretfoto van Pieter Hasekamp
25 maart 2022

De compensatiesamenleving gaat niet werken

In zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad gaat CPB-directeur Pieter Hasekamp in op de effecten van overheidssteun. Iedereen overal voor compenseren, gaat niet werken stelt hij.

Foto van Pieter Hasekamp, directeur van het CPB
25 februari 2022

Investering en groei: kunnen we ons rijk rekenen?

In zijn maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad gaat CPB-directeur Pieter Hasekamp in op de relatie tussen overheidsinvesteringen en bbp-groei en legt hij uit waarom het lastig is dat in één cijfer te vatten.

Foto van Pieter Hasekamp, directeur van het CPB
28 januari 2022

Nederland heeft baat bij een sterkere Europese Unie

Nederland heeft baat bij een sterkere Europese Unie, niet alleen in economisch opzicht. Een sterker Europa betekent soms inleveren van soevereiniteit, maar wel met oog voor onze ‘eigenheid’. Dat schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in het Financieele Dagblad.

Foto van Pieter Hasekamp, directeur van het CPB
13 januari 2022

Omzien en vooruitblikken: van wachten naar verwachten

Het geduld van de samenleving is danig op de proef gesteld in 2021, stelt directeur Pieter Hasekamp in zijn column. Het is aan het nieuwe kabinet om perspectief te bieden – en het CPB kan helpen daaraan een realistische economische onderbouwing te geven.

portretfoto van Pieter Hasekamp