Publicaties

4 april 2013

Follow-up evaluatie wijkscholen Rotterdam

Rotterdamse pilot op wijkscholen gericht op tegengaan voortijdig schoolverlaten