Publicaties

15 augustus 2017

Prijselasticiteit van het woningaanbod

De aanbodelasticiteit van de Nederlandse woningmarkt empirisch geanalyseerd.