Publicaties


21 december 2023

Kan machine learning gezondheidsrisico’s inschatten?

Machine learning heeft grote voorspelkracht. Kan die worden ingezet om gezondheidsrisico’s van te voren in te schatten? Kan machine learning helpen bij een preventief gezondheidsbeleid? CPB’er Emile Cammeraat bespreekt het in zijn column.

Portretfoto Emile Cammeraat