Publicaties


7 juni 2019

Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

Het beprijzen van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO2-uitstoot te reduceren.

No title
13 maart 2019

Analyses klimaatmaatregelen

Diverse doorrekeningen van maatregelen rond het klimaat.

No title