Publicaties


19 december 2023

Quantifying Misallocation of Public Housing

We investigate how public housing in the Netherlands is distributed among households, and explore the role of the applied non-market allocation mechanism

woningen
18 december 2023

Effecten van belastinghervormingen op de belastingdruk van verschillende inkomensgroepen

Wijzigingen in de belastingen gericht op vereenvoudiging en doelmatigheid van het stelsel pakken heel verschillend uit voor verschillende inkomensgroepen.

schatkist
14 december 2023

Iedereen hoogopgeleid voor een gezonder Nederland?

Je hebt het vast eens gehoord: mensen met een langere vervolgopleiding leven langer in goede gezondheid dan mensen met een kortere vervolgopleiding. Maar is het opleidingsniveau wel de oorzaak van de goede gezondheid? CPB'er Sabine Verbunt bespreekt het in haar column.

Portretfoto Sabine Verbunt
14 december 2023

Stapeling en voorspelbaarheid van arbeidsmarkt- en gezondheidsschokken

Tegengeslagen zoals ontslag of ziekte kunnen mensenlevens flink overhoop halen. Deze studie laat zien dat dergelijke negatieve gebeurtenissen van tevoren in te schatten zijn en sterk met elkaar samenhangen.

risico
12 december 2023

Hand-to-mouth-huishoudens: een vergelijking tussen Nederland en andere Europese landen

Het aantal Nederlandse huishoudens dat elke maand het hele inkomen uitgeeft en geen liquide vermogen opbouwt (zogeheten hand-to-mouth-huishoudens) is het afgelopen decennium gedaald.

Uitgaven
7 december 2023

Denken en debatteren over demografie

Demografie gaat over ons allemaal, en staat aan de basis van wat er in onze maatschappij en in onze economie gebeurt, stelt Jan-Maarten van Sonsbeek in zijn column. Hij laat zien dat demografische ontwikkelingen ook nu weer sterk in de belangstelling staan.

portretfoto Jan-Maarten van Sonsbeek
7 december 2023

Een economische analyse van de Tozo-regeling

De Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) heeft zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis geholpen.

kapper in corona
1 december 2023

Maak serieus werk van simpel beleid

Er is een breed gedragen, en breed uitgedragen, gevoel dat de samenleving te ingewikkeld is geworden. Volgens velen zijn overheidsbeleid en regelgeving te complex, onbegrijpelijk en onvoldoende gericht op de menselijke maat.Vanuit economisch perspectief zie ik drie redenen waarom het gebrek aan eenvoud problematisch is, schrijft Pieter Hasekamp in zijn FD-essay.

portretfoto pieter hasekamp
30 november 2023

Uitbreiding heterogeniteit in koopkrachtberekeningen: een verkenning

Verschillende types huishoudens worden verschillend geraakt door actuele ontwikkelingen. Hoe kan het Centraal Planbureau dat zo goed mogelijk in beeld brengen in de analyses van koopkracht en armoede?

koopkracht
28 november 2023

Hoe economische effecten te schatten voor individuen bij difference-in differences

Het schatten van het effect van economisch beleid vormt een belangrijk onderdeel van economisch onderzoek. Vaak richt onderzoek zich daarbij op het gemiddelde effect, maar beleidsmakers willen ook inzicht of bepaalde...