Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

De wereldhandel in 2007-2009

Dit is het achtergrondmemorandum bij het Centraal Economisch Plan 2008 waarin nader wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenmarkten en de wereldhandel.

CPB Memorandum 197 | 3 april 2008

pdf document, 336.8 KB

Naar publicatie

Investeringen in woningen

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2008.

CPB Memorandum 193 | 13 maart 2008

3 pagina's | pdf document, 28 KB

Naar publicatie

O&O in Worldscan

Dit memorandum analyseert en controleert of het effect van O&O op de totale factor productiviteit (TFP), zoals ingebouwd in Worldscan, consistent is met de empirische schattingen die gebruikt zijn voor de ijking van het model.

CPB Memorandum 189 | 4 oktober 2007

48 pagina's | pdf document, 326.1 KB

Naar publicatie

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

Dit memorandum gaat over de vraag in hoeverre intensievere scholing van werknemers de werkloosheid, en daarmee het beroep op de sociale zekerheid, kan verminderen.

CPB Memorandum 182 | 16 mei 2007

pdf document, 96.4 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina