Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

De maatschappelijke opbrengsten van onderwijs

Dit memorandum, geschreven op verzoek van het Ministerie van OCW in het kader van de oprichting van de Kenniskamer, bespreekt de huidige stand van zaken in het onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten van onderwijs.

CPB Memorandum 177 | 15 maart 2007

pdf document, 130.4 KB

Naar publicatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

In dit memorandum wordt een overzicht gegeven van het arbeidsaanbod in Nederland naar verschillende sociaaldemografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, opleiding en etniciteit.

CPB Memorandum 171 | 12 december 2006

14 pagina's | pdf document, 107.8 KB

Naar publicatie

Bilaterale FDI voorraden per sector

Dit document beschrijft de procedure om een consistent databestand van Directe Buitenlandse Investeringsvoorraden in 2001 voor bijna alle EU-landen en voor 10 bedrijfstakken.

CPB Memorandum 164 | 28 september 2006

27 pagina's | pdf document, 191.2 KB

Naar publicatie

De olieprijs: een econometrische verkenning

Het voorliggende memorandum is in zijn geheel gewijd aan twee prijzen van olie, de spotprijs voor olielevering in het heden en de futuresprijs voor olielevering in de toekomst.

CPB Memorandum 159 | 4 augustus 2006

44 pagina's | pdf document, 551.4 KB

Naar publicatie

Succesvol kennisbeleid

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

CPB Memorandum 158 | 27 juli 2006

pdf document, 108.7 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina