Publicaties

22 december 2011

Schattingen van de arbeidsaanbodreacties in Nederland met structurele modellen

We gebruiken een zeer grote dataset om de arbeidsaanbodelasticiteiten van diverse subgroepen in Nederland te schatten. We schatten de parameters voor een uitgebreide set van nutsfuncties.

22 december 2011

Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?

Vooral jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan door financiële prikkels meer werken.

11 oktober 2010

Het voorzorgsmotief en de vermogensopbouw van gezinnen

Hoe belangrijk is het voorzorgsmotief bij de vrije besparingen van gezinnen?

30 januari 2007

Home and mortgage ownership of the Dutch elderly; explaining cohort, time and age effects

De toename van het vermogen uit huisbezit op macroniveau kan deels verklaard worden door een stijging van zowel het perc

15 maart 2006

Households' response to wealth changes; do gains or losses make a difference

Het doel van deze studie is het schatten van hoe veel groter het effect is van koersverliezen ten opzicht van koerswinst

11 januari 2006

Testing consumers' asymmetric reaction to wealth changes

Deze studie bevat een aantal toetsen die laten zien dat individuen sterker reageren op een negatieve ontwikkeling van hu