Publicaties

11 oktober 2010

Het voorzorgsmotief en de vermogensopbouw van gezinnen

Hoe belangrijk is het voorzorgsmotief bij de vrije besparingen van gezinnen?

30 januari 2007

Home and mortgage ownership of the Dutch elderly; explaining cohort, time and age effects

De toename van het vermogen uit huisbezit op macroniveau kan deels verklaard worden door een stijging van zowel het perc