Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

De discontovoet ontrafeld

Op verzoek van de Deltacommissaris heeft het CPB de recente ontwikkelingen op het terrein van de discontovoet in kaart gebracht, zowel in de theorie als in het beleid.

CPB Notitie | 9 november 2015

40 pagina's | pdf document, 1.2 MB

Naar publicatie

Is er nog hoop?

De economische vooruitzichten zijn somber en onzeker. Zorgen over de double dip zijn inmiddels vervangen door de realiteit van de triple dip en de vrees voor een permanente dip.

CPB Notitie | 17 april 2013

18 pagina's | pdf document, 951.9 KB

Naar publicatie

Actualiteit WLO scenario's

Het is zinvol om regelmatig de actualiteit van scenario’s te bekijken. Deze CPB Notitie geeft een korte update van WLO-scenario's, waarbij alleen gekeken wordt naar de ontwikkelingen van het BBP, de productiviteit en het arbeidsaanbod.

CPB Notitie | 8 mei 2012

12 pagina's | pdf document, 1 MB

Naar publicatie

Succesvol kennisbeleid

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

CPB Memorandum 158 | 27 juli 2006

pdf document, 108.7 KB

Naar publicatie

Kansrijk kennisbeleid.

Kan extra overheidsbeleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie de welvaart in Nederland verhogen?

CPB Document 124 | 11 juli 2006

84 pagina's | pdf document, 448.2 KB

ISBN 9789058332820 | Naar publicatie

Wage moderation and labour productivity

Een aantal economen heeft recent kritiek uitgeoefend op de nadruk op loonmatiging in het Nederlandse economische beleid.

CPB Discussion Paper 28 | 30 maart 2004

36 pagina's | pdf document, 146.1 KB

ISBN 9789058331670 | Naar publicatie

Deel deze pagina