Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Decentralisaties in het sociaal domein

Het CPB heeft een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

CPB Notitie | 4 september 2013

40 pagina's | pdf document, 1.3 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina