Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Wage moderation and labour productivity

Een aantal economen heeft recent kritiek uitgeoefend op de nadruk op loonmatiging in het Nederlandse economische beleid.

CPB Discussion Paper 28 | 30 maart 2004

36 pagina's | pdf document, 146.1 KB

ISBN 9789058331670 | Naar publicatie

Deel deze pagina