Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Variabele bezettingsgraden

In dit memorandum wordt het model zoals beschreven in Elbourne et al. (2009) uitgebreid met een functie waarmee verschillende bezettingsgraden kunnen worden ingesteld.

CPB Memorandum 228 | 11 augustus 2009

41 pagina's | pdf document, 284.2 KB

Naar publicatie

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

Dit memorandum gaat over de vraag in hoeverre intensievere scholing van werknemers de werkloosheid, en daarmee het beroep op de sociale zekerheid, kan verminderen.

CPB Memorandum 182 | 16 mei 2007

pdf document, 96.4 KB

Naar publicatie

De maatschappelijke opbrengsten van onderwijs

Dit memorandum, geschreven op verzoek van het Ministerie van OCW in het kader van de oprichting van de Kenniskamer, bespreekt de huidige stand van zaken in het onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten van onderwijs.

CPB Memorandum 177 | 15 maart 2007

pdf document, 130.4 KB

Naar publicatie

Succesvol kennisbeleid

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

CPB Memorandum 158 | 27 juli 2006

pdf document, 108.7 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina