Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Woningbouw; tussen markt en overheid

Gegeven het huidige stelsel van ruimtelijke ordening is een beleidsoptie om gedetailleerde gemeentelijke sturing zo veel mogelijk achterwege te laten.

CPB Bijzondere publicatie 17 | 26 februari 1999

141 pagina's | pdf document, 855.6 KB

ISBN 9789039916049 | Naar publicatie

Deel deze pagina