Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Empirische invulling zorgmodel

Dit memorandum is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan.

CPB Memorandum 148 | 31 maart 2006

pdf document, 577.2 KB

Naar publicatie

Doelmatigheidswinsten in de AWBZ

In dit memorandum gaan we dieper in op de vraag wat we op basis van benchmark studies kunnen concluderen over te behalen doelmatigheidswinsten binnen de AWBZ-gefinancierde zorg.

CPB Memorandum 121 | 2 mei 2005

pdf document, 162.8 KB

Naar publicatie

Verzekerde Selectie?

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar risicoselectie op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt in het huidige stelsel en het toekomstige stelsel.

CPB Memorandum 84 | 29 januari 2004

pdf document, 309.7 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina