Zoekresultaten

There are 2255 search results.
21 oktober 2020

Achtergrondbriefing doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord

Pagina

Het Centraal Planbureau (CPB) organiseert op maandag 4 maart aanstaande om 10:00 uur een achtergrondbriefing voor de pers over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord. Tijdens de briefing zal het CPB een toelichting geven op het proces van doorrekenen en inzicht bieden in de manier van presenteren van de uitkomsten op 13 maart 2019.

21 oktober 2020

Toegankelijkheid

Pagina

Het CPB wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

20 oktober 2020

Analyse verwachte effecten Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven

Publicatie

In deze notitie presenteert het CPB een analyse van de effecten van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en verschillende alternatieven op basis van een macro-economische doorrekening en een literatuurstudie.

20 oktober 2020

CPB analyseert Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven

Persbericht

De tijdelijke invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) leidt tot een beperkte tijdelijke toename van bedrijfsinvesteringen en daarnaast tot een verschuiving van investeringen in de tijd. De toename is groter dan als er ingezet zou worden op alternatieve regelingen, zoals een verlaging van de winstbelasting of verhuurderheffing. Als de BIK sterker zou worden gericht op kleine bedrijven, zou dat waarschijnlijk tot een grotere toename van de investeringen leiden. De werkloosheid zou meer dalen bij een verlaging van werkgeverspremies dan door de BIK, zeker als die verlaging permanent is. Dit blijkt uit de analyse die het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van het ministerie van Financiën heeft uitgevoerd van BIK en verschillende alternatieven regelingen.

19 oktober 2020

Webex-seminar: Moral Nudges, The Banker’s Oath, And Financial Advice

Agenda

Dinsdag 10 november 2020 geeft Utz Weitzel (Radboud Universiteit) een online presentatie getiteld: "Moral Nudges, The Banker’s Oath, And Financial Advice." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar S.Pailer@cpb.nl. U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.

15 oktober 2020

Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt

Publicatie

Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren.

Image for Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt
15 oktober 2020

Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren

Persbericht

De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en hardnekkig.

Image for Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren
14 oktober 2020

Webex-seminar: Bank Liquidity Provision across the Firm Size Distribution

Agenda

Donderdag 19 november 2020 geeft Stephan Luck (New York Federal Reserve) een online presentatie getiteld: "Bank Liquidity Provision across the Firm Size Distribution." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.

14 oktober 2020

Meten en sturen vereist voor hogere productiviteitsgroei bij de overheid

Publicatie

Productiviteitsgroei van de overheid is aantrekkelijk: een hogere productie met dezelfde hoeveelheid mankracht en kapitaal betekent dat burgers en bedrijven meer waar krijgen voor hun belastinggeld. Maar hoe kan de overheid dat voor elkaar krijgen zonder in te boeten op de kwaliteit van de publieke dienstverlening?

12 oktober 2020

Webex-seminar: Old-Keynesianism in the New Keynesian model

Agenda

Dinsdag 17 november 2020 geeft Christiaan van der Kwaak (University of Groningen) een online presentatie getiteld: "Old-Keynesianism in the New Keynesian model." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.