5 april 2023

Snel herstel Nederlandse economie mogelijk te danken aan digitalisering

Bedrijven met veel telewerkers boekten meer omzet in coronajaar 2020

Persbericht
Nederlandse bedrijven die relatief veel telewerkers in dienst hadden in 2019 behaalden in 2020 een hogere omzetgroei dan bedrijven met minder telewerkers. Digitale verkoopkanalen en veel investeringen in software en IT leken bedrijven geen hogere omzetgroei op te leveren. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Snel herstel Nederlandse economie mogelijk te danken aan digitalisering’ dat op 5 april is gepubliceerd.
Een vrouw telewerkend aan de keukentafel

Dit betekent dat bedrijven met veel telewerkers in 2019 gemiddeld beter in staat zijn geweest om hun omzetten in 2020 te behouden of zelfs te verhogen. Dat suggereert dat bedrijven die al ervaring hadden met telewerken beter in staat waren om over te schakelen naar digitaal werken en daarmee beter om konden gaan met de beperkingen tijdens de coronacrisis. 

Uit dit onderzoek  volgt echter geen indicatie dat hetzelfde geldt voor digitale verkopen of IT-investeringen. Bestaande digitale verkoopkanalen en IT-apparatuur in bredere zin lijken dus weinig behulpzaam te zijn geweest voor bedrijven bij het aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden in 2020. 

Contactpersonen

Deze publicatie is ook als ESB-artikel verschenen op ESB.nu.