9 mei 2019

Stageplek: exportvoordelen van Nederlandse steden

Hoe komt het dat sectoren en bedrijven in de ene regio beter op de internationale markt presteren dan in de andere regio? Dat is het onderwerp van een onderzoek waarvoor bij het CPB een stageplek beschikbaar is.
Main image

Nederland is een open economie en een belangrijk deel van het inkomen wordt verdiend met de export van goederen en diensten. Waarom presteren sommige sectoren of bedrijven op de internationale markt goed en andere niet? De bestaande verklaringen voor deze exportvoordelen hebben een sterk nationaal karakter; de interne geografie van een land speelt traditioneel geen rol, terwijl er tussen regio’s en steden een land belangrijke verschillen kunnen bestaan. Met het project Comparative Advantages of Dutch Cities onderzoeken we voor het eerst de exportvoordelen op stedelijk en regionaal niveau binnen Nederland: regionale comparatieve voordelen.

Deze stage gaat om het uitvoeren van analyses en visualisaties (bijvoorbeeld kaarten) binnen dit project. Het gaat bijvoorbeeld om inzicht in verdelingen van comparatieve voordelen, verschillen door de tijd, maar ook om regressies om regionaal comparatief voordeel mee te verklaren. 

Dit gebeurt op basis van onze dataset, die we samengesteld hebben uit CBS microdata van bedrijven, hun vestigingen en werknemers. We willen hiermee begrijpen hoe exportvoordelen op regionaal niveau zich gedragen, en hoe ze zich verhouden tot voordelen op nationaal niveau. 

De kandidaat heeft een goede kennis van economie en heeft bij voorkeur ervaring met statistische software (Stata). Ervaring met het maken van kaartvisualisaties is een pre.

Contactpersonen: Tijl Hendrich en Rob Euwals (CPB)

Reageren vóór 10 juni 2019