18 december 2018

Stageplek Literatuuronderzoek arbeidsongeschiktheid

Deze stage betreft een literatuurstudie van de empirische literatuur naar de effecten van beleid voor arbeidsongeschiktheid.

Literatuuronderzoek naar effecten van beleid voor arbeidsongeschiktheid

De Nederlandse welvaartsstaat biedt een ruime verzekering voor arbeidsongeschiktheid omdat werknemers voor alle risico’s ─ dus niet alleen arbeidsrisico’s ─ verzekerd zijn. Een dergelijke verzekering leidt tot een hoge instroom en dat zet de financiële houdbaarheid van de welvaartsstaat onder druk. Politici en beleidsmakers bespreken meerdere beleidsopties om de druk op de welvaartsstaat te verminderen zonder de verzekering sterk aan te tasten (zie bijvoorbeeld deze publicatie). De vraag is welke effecten dergelijke beleidsopties zouden hebben op de instroom in de verzekering en de deelname aan de arbeidsmarkt.

Deze stage betreft een literatuurstudie van de empirische literatuur naar de effecten van beleid voor arbeidsongeschiktheid. In verschillende landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen jaren interessante beleidswijzigingen doorgevoerd. En toenemend aantal studies maakt gebruik van recente onderzoeksmethoden (zoals zogenaamde Natural Experiments) om de effecten van beleid te kwantificeren. Een goed overzicht van dergelijke studies helpt het CPB om betere inschattingen te maken bij doorrekeningen van beleid en het maken van economische ramingen.

De kandidaat heeft een goede kennis van de economische wetenschap en heeft bij voorkeur enige kennis van Nederlandse instituties.

Contactpersoon: Ernest Berkhout (CPB)

Contactpersonen

Foto Ernest Berkhout
Ernest Berkhout +31 6 25644543 Lees verder