26 april 2023

Nederland gebaat bij internationaal beleid over tariefkosten in waardeketens

Bedrijven hebben te maken met verschillende handelskosten die hun internationale concurrentiepositie beïnvloeden. Naast directe tariefkosten op importen en exporten zijn er ook indirecte tariefkosten die elders in de waardeketen geheven worden. Het CPB heeft een handelskostenindex ontwikkeld om deze totale kosten in kaart te brengen en te analyseren.

Uit deze index blijkt dat Nederlandse bedrijven vaker dan het EU-gemiddelde onderdeel zijn van internationale waardeketens waarin tarieven geheven worden. Dit komt vooral door het grotere aantal belaste grenspassages in die waardeketens. Het gemiddelde tarief bij elke belaste grenspassage is echter vrijwel gelijk aan het EU-gemiddelde. Dit betekent dat internationaal handelsbeleid, dat wereldwijd tarieven bepaalt, vooral voor Nederland extra belangrijk is.

In Nederlandse waardeketens worden nog relatief veel tariefkosten aan de buitengrens van de EU geheven. Hier is dus nog ruimte voor de EU om iets aan de tariefkosten te doen, vooral voor diensten. Diensten hebben doorgaans geen directe tarieven, maar hebben wel indirecte tarieven omdat diensten- en goederenwaardeketens met elkaar vervlochten kunnen zijn. 

26 april 2023
We introduceren twee nieuwe instrumenten om internationale handel beter te begrijpen. Met de handelskostenindex berekenen we de totale handelskosten van een waardeketen. Met het nieuwe zwaartekrachtmodel, dat ook handel in intermediaire goederen meeneemt, kunnen we de effecten van handelsbeleid in kaart brengen.

Deze twee instrumenten kunnen elkaar aanvullen bij het analyseren van veranderingen in handelsbeleid. Hiermee kunnen we onder andere analyseren hoe een verandering in handelsbeleid kan doorwerken in de hele waardeketen.

Lees meer over de CPB-modellen.

.

Lees meer over