Maarten Cornet


Publicaties

12 juli 2007

De effectiviteit van een lumpsum ondersteuning: case WBSO

In dit memorandum wordt de effectiviteit van lumpsum ondersteuning onderzocht aan de hand van de startersfaciliteit in de WBSO.

27 februari 2007

De effectiviteit van de innovatievoucher 2004 en 2005; effect op innovatieve input en innovatieve output van bedrijven.

De innovatievoucher heeft tot doel de interactie te versterken tussen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en TNO.

27 juli 2006

Succesvol kennisbeleid

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

11 juli 2006

Kansrijk kennisbeleid.

Kan extra overheidsbeleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie de welvaart in Nederland verhogen?

20 februari 2006

Do innovation vouchers help SMEs to cross the bridge towards science?

De innovatievoucher is een in 2004 geïntroduceerd beleidsinstrument om ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB-e