Joeri Gorter


Publicaties

7 april 2009

Agglomeratievoordelen in Nederland

Concentratie van gelijksoortige bedrijvigheid heeft een gunstig effect op de productiviteit.

27 mei 2005

Nieuwe economische geografie, empirie en regionaal beleid

Ongelijkheden tussen kernregio's en hun periferie op een (sub)provinciaal niveau van regionale aggregatie zijn moeilijk te verkleinen.

31 januari 2005

Verplaatsing uit Nederland; motieven, gevolgen en beleid

Verplaatsing van activiteiten naar lagelonenlanden geen reden tot zorg.