Bas Jacobs


Publicaties

3 november 2015

Macro-economie bij balansproblemen en in de liquiditeitsval

Zowel balansproblemen als de nulondergrens hebben grote invloed op het gedrag van de macro-economie en op de macro-economische gevolgen van overheidsbeleid.

29 mei 2013

Over de top

Een hoger toptarief in de inkomstenbelasting levert geen hogere belastingopbrengst op.

29 mei 2013

Meer over de top

Dit CPB Achtergronddocument is een uitgebreide versie van de CPB Policy Brief 2013/04 'Over de top' waarin additionele informatie wordt gegeven.

4 september 2009

De prijs van de overheid

Een onderzoek naar de marginale kosten van publieke fondsen.

21 december 2005

Simulating the Lisbon skills targets in WorldScan

Onze excuses, er is geen Nederlandse vertaling voor deze pagina