Cees Jansen


Publicaties

1 mei 2015

Facts and figures on the Dutch current account surplus

In this document we summarise the most relevant empirical and stylised facts related to the Dutch current account.

No title
28 augustus 2014

Spaaroverschot niet-financiële bedrijven: ontwikkeling, oorzaken en gevolgen

Dit document geeft feitelijke informatie over en een eerste duiding van het spaaroverschot van niet-financiële bedrijven.

No title
12 juni 2006

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011.

In deze studie wordt een eerste scenario gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode (2008-2011).