Jan Lemmen


Publicaties

30 oktober 2006

Is de renminbi ondergewaardeerd?

In dit memorandum wordt de onderwaardering van de renminbi geëvalueerd.

4 augustus 2006

De olieprijs: een econometrische verkenning

Het voorliggende memorandum is in zijn geheel gewijd aan twee prijzen van olie, de spotprijs voor olielevering in het heden en de futuresprijs voor olielevering in de toekomst.

6 februari 2006

De betekenis van inflatiegeïndexeerde leningen voor het Nederlandse EMU-saldo

Dit memorandum richt zich op de vraag in welke mate indexleningen de stabiliteit van het Nederlandse EMU-saldo zouden veranderen.

27 november 2003

Schuld- en vermogensposities van de particuliere sector in de Verenigde Staten

Dit memorandum is een achtergrondmemorandum bij het kader 'Hebben Amerikaanse gezinnen te hoge schulden?' in het Centraal Economisch Plan 2003.

19 maart 2003

Systeemrisico's van Nederlandse pensioenfondsen

De verslechterde financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen vormt de eerste aanleiding voor deze studie.