Hein Mannaerts


Publicaties

8 september 2011

Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb

In deze notitie gaat het CPB primair in op de financiële gevolgen van het kabinetsplan voor het pgb.

No title
12 juni 2006

Een scenario voor de zorguitgaven 2008-2011

Deze studie beschrijft een scenario voor de zorguitgaven voor de middellange termijn bij ongewijzigd beleid.

31 maart 2006

Empirische invulling zorgmodel

Dit memorandum is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan.

30 maart 2006

Zorg in model; algemene structuur en varianten

In dit memorandum (en het technische deel B) wordt een model voor de Nederlandse gezondheidszorgsector beschreven.

17 augustus 2005

De arbeidsmarkt van de zorgsector: data en modellen

Dit memorandum inventariseert en beoordeelt beschikbare data en modellen van de arbeidsmarkt in de zorgsector.