Ruud de Mooij


Publicaties

1 juni 2010

Vergrijzing verdeeld; toekomst van de Nederlandse overheidsfinanciën

De vergrijzing legt claim op de overheidsfinanciën. Dit is op termijn onhoudbaar, de overheid moet het beleid aanpassen.

23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU brengt geen grote welvaartswinsten mee.

4 september 2009

De prijs van de overheid

Een onderzoek naar de marginale kosten van publieke fondsen.

21 juli 2009

Een toegepaste analyse van twee hervormingen van de vennootschapsbelasting in de EU

Beëindiging fiscale bevoordeling van financiering met vreemd vermogen levert welvaartswinst.