Machiel Mulder


Publicaties

24 september 2007

De economie van investeren in "noodvoorraden voor olie"

Dit memorandum is gepubliceerd als hoofdstuk 3 van 'The economics of promoting security of energy supply'.

15 december 2006

Liberalisering van de Europese energiemarkten: uitdagingen en beleidsopties

Het liberaliseringsproces in de Europese elektriciteits- en gasmarkten is begonnen in de jaren negentig.

5 oktober 2006

The impact of competition on productive efficiency in European railways

In deze studie maken we een empirische analyse van de relatie tussen institutionele vormgeving en productieve efficiëntie bij de spoorwegen.

27 april 2006

Knelpuntanalyse voor de corridor Rotterdam-Antwerpen. Ten behoeve van het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ).

In het kader van het project Mainport Corridor Zuid wordt gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de bereikbaarheid over de weg in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen.

24 februari 2006

NATGAS: a model voor de Europese aardgasmarkt

In dit memorandum bespreken we zowel de theoretische achtergrond als de modelspecificaties van het NATural Gasmodel.