Richard Nahuis


Publicaties

7 september 2005

Mededinging en kwaliteit in het notariaat

Effecten liberalisering notariaat niet altijd even duidelijk en niet onverdeeld gunstig.

29 juni 2005

De creativiteit van de markt; verkenning van de rol van de overheid bij creatieve industrieën

Gebrek aan kennis over markt- en overheidsfalen suggereert terughoudendheid bij ingrijpen in de markt voor kunst en cultuur.