Herman Noordman


Publicaties

19 mei 2009

Het zwarte gat: reëel probleem of fata morgana?

Nederlandse besparingen lijken te verdwijnen in wat door Arnold Kusters in de jaren negentig "het zwarte gat" werd genoemd.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

9 april 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

17 oktober 2003

Een halve eeuw Nederlandse verwerkende industrie; Jaarverslagen 1950-2000

Hoe is de Nederlandse verwerkende industrie in de tweede helft van de twintigste eeuw gevaren?

15 mei 2003

CEP-op-maat ICT 2002-2004

In deze 'CEP-op-maat ICT' worden op maat toegesneden cijfers gepresenteerd voor de Nederlandse ICT-sector.