Hans Stegeman


Publicaties

14 juni 2006

Wet werk en bijstand; een eerste kwantificering van effecten.

In 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Een belangrijk element in deze wet is de verandering in de financieringssystematiek.

5 april 2006

Raming van het bijstandvolume in CEP 2006

In dit memorandum wordt een onderbouwing van de raming van het aantal bijstandsuitkeringen uit CEP2006 gegeven.

17 augustus 2005

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2006

Dit memorandum licht de raming van het bijstandsvolume voor 2005 respectievelijk 2006 toe.

1 maart 2005

Raming van het bijstandsvolume in het CEP 2005

In dit memorandum wordt een raming gemaakt van het aantal bijstandsuitkeringen voor 2005